DE GOORN - Vier defungerende raadleden van de gemeenteraad in Koggenland zijn door burgemeester Bonsen-Lemmers Koninklijk onderscheiden.

Koninklijke onderscheidingen

De vier raadsleden zijn in de raadsvergadering van 29 maart onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Bonsen-Lemmers had de eer een onderscheiding uit te mogen reiken aan:

§ De heer N.C.J. (Nico) Bijman (CDA): raadslid sinds 2010
De heer W.A.J. (Wout) Fakkeldij (VVD): raadslid sinds 2002, 5 raadsperiodes
Mevrouw K. van der Gaast (GBK): 12 jaar raadslid, waarvan 4 jaar in Koggenland
Mevrouw M.C.A. Sjerps-van Diepen (CDA): sinds 1995 raadslid, 7 raadsperiodes

Alle vier de defungerende raadsleden ontvingen deze onderscheiding omdat zij minimaal 12 jaar als raadslid actief zijn geweest en na de verkiezingen niet opnieuw zitting zullen nemen in de gemeenteraad.

Naast deze 4 raadsleden, namen nog 7 raadsleden, danwel fractievertegenwoordigers afscheid van de gemeenteraad van Koggenland.

Zij hebben allen uit handen van de burgemeester een afscheidscadeau overhandigd gekregen als dank voor hun inzet voor de gemeenteraad.