KOGGENLAND - Vijf Koggenlanders ontvangen op vrijdag 24 april een Koninklijke onderscheiding. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is een fysieke uitreiking van de lintjes niet mogelijk. Burgemeester Jan Franx neemt op 24 april via een videogesprek contact op met de gedecoreerde Koggenlanders om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Diezelfde dag maakt de gemeente via de website bekend wie de onderscheiding hebben ontvangen.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, zal er gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Koninklijke onderscheidingen
Twee inwoners zijn onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.Drie inwoners als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Franx had de eer een onderscheiding uit te mogen reiken aan:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

  • De heer G. Groothuis (Ger) uit Berkhout
  • Mevrouw A.E. ten Klei-Albers (Lia) uit Bobeldijk

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • De heer C. Booi (Cees) uit Berkhout
  • De heer M. Kalf (Machiel), uit Oudendijk§
  • Mevrouw M.A.H. Pater-Bijvoet (Marleen), uit Avenhorn

Burgemeester Franx: “Inwoners die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor anderen zijn heel belangrijk. Juist ook in deze lastige tijd ervaren we hoe belangrijk en waardevol het is om je voor een ander in te kunnen zetten. Ik ben blij dat ik dankzij de moderne technieken vandaag deze waardering voor de inzet van de gedecoreerden heb kunnen overbrengen. Ik kijk uit naar het moment dat ik, op een veilige manier, de onderscheiding daadwerkelijk kan opspelden.”

Hieronder een omschrijving van de vijf inwoners die een onderscheiding hebben ontvangen.

De heer G. Groothuis (Ger) uit Berkhout
De heer Groothuis heeft zich meer dan 30 jaar als mantelzorger voor zijn vrouw ingezet. De heer Groothuis was in 1981 één van de oprichters van de tafeltennisvereniging Berkhout. Hij heeft zich altijd ingezet om jongeren onder begeleiding te laten sporten. Nu nog biedt de heer Groothuis ondersteuning aan de tafeltennisvereniging. Vanaf 1993 is de heer Groothuis betrokken bij het Cultureel Centrum Berkhouter Kerk, als bestuurder, beheerder en vrijwilliger. De heer Groothuis was samen met zijn vrouw ook 15 jaar vrijwilliger bij de West-Friese bibliotheken en bracht 10 jaar lang Tafeltje-Dek-Je-maaltijden rond. De heer Groothuis wordt omschreven als een bijzondere man, loyaal, bescheiden en zeer betrokken bij de gemeenschap.

Mevrouw A.E. ten Klei-Albers (Lia) uit Bobeldijk
Mevrouw Ten Klei – Albers was secretaris van de Gewestelijke Langebaancommissie, onderdeel KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond) en secretaresse Bestuur Sectie Hardrijden Langebaan. Ze was de verbindende schakel tussen sporters, familie, trainers en Langebaancommissie. Mevrouw Ten Klei is actief voor IJsbaan De Westfries in Hoorn.
Zij heeft in 2017 het gehandicapte schaatsen opnieuw georganiseerd en in 2019 besloten voornamelijk nog betrokken te blijven bij deze activiteit. Deze kwetsbare groep ligt haar dicht bij het hart. Maar ook naast de schaatswereld staat zij klaar als betrokken burger, voor o.a. ontwikkelingssamenwerking, behoud van de kerk en de Zonnebloem.

De heer C. Booi (Cees) uit Berkhout
De heer Booi zet zich als vrijwilliger al ruim 25 jaar zeer actief en professioneel in voor de Nederlandse watersport(ers), zelfs mondiaal! Hij is als vrijwilliger gemiddeld zo'n 20 uur per week actief voor de (top)watersporters van Nederland. De heer Booi is als coördinator van de vrijwilligers van onschatbare waarde voor een goede support van de watersporters zodat zij zich optimaal wereldwijd op hun prestaties kunnen focussen. Hij beheert de trainingslocaties, het botenpark van opleidingen, wedstrijdsport en topsport. Ook verzorgt hij de aanschaf, het onderhoud en vaak mondiale transport van RIB’s en botentrailers. Op andere fronten is hij ook actief binnen het watersport verbond: als trainer, begeleider en examinator.

De heer M. Kalf (Machiel), uit Oudendijk
De heer M. Kalf is vanaf 1980 tot 2011 docent uurwerktechniek geweest. Hij heeft in zijn vrije tijd veel extra zaken voor de opleiding ontwikkeld. Hij heeft ervoor gezorgd dat het traditionele vakmanschap niet verloren gaat. Nog steeds is hij technisch adviseur op dit vlak en restaureert hij, zonder vergoeding, historische uurwerken. De heer Kalf is ook sinds 1977 betrokken bij de Morgan Sports Car Club Holland en de Historische Auto Ren Club. Hij verbindt internationaal Morganbezitters en is initiatiefnemer betreffende het oprichten van het Morgan Museum en de st. Auto Sport Museum. De heer Kalf zet zich op nationaal en internationaal niveau in voor het behoud van de uurwerkhistorie én het historisch mobiel industrieel erfgoed.

Mevrouw M.A.H. Pater-Bijvoet (Marleen), uit Avenhorn
Sinds 1999 zet mevrouw Pater-Bijvoet zich meer dan fulltime in voor de door haar opgerichte stichting Bake For Life (BFL). De stichting heeft als doel geld in te zamelen om bakkerijen te bouwen in Afrika waar mensen met een beperking kunnen werken. Er zijn inmiddels 5 bakkerijen, maar mevrouw Pater gaat door en blijft zich hiervoor inzetten. Ze zoekt naar sponsoren en is bezig met het opzetten van een bomenproject in Afrika (hout voor de ovens).
Daarnaast heeft mevrouw Pater 20 jaar collecte gelopen voor KWF (1985-2005).Door haar manier van vertellen heeft ze heel veel mensen enthousiast kunnen maken en uiteindelijk haar ideeën werkelijkheid laten worden. Dagelijks is zij op één of andere manier bezig met Bake for Life en blijft zij doorgaan totdat zij haar doel heeft bereikt.