AVENHORN - Ondanks de coronacrisis volgen de bouwactiviteiten voor het kindcentrum in Avenhorn elkaar snel op. Begin april is Heibedrijf Vroom gestart met het heiwerk. Afgelopen week is gestart met het graven van de bouwput. Vorige week zijn de overeenkomsten getekend met de bouwkundig aannemer Hecon Bouwgroep uit de Goorn en installatiebureau Rutgers uit Oostenblokker. Wethouder Bijman benadrukte tijdens het ondertekenmoment het feit dat het lokale en regionale aannemers zijn die gecontracteerd zijn voor de realisatie van het kindcentrum.

Huidige stand van zaken:

  • Het ontwerp van het kindcentrum is klaar. De bouwwerkzaamheden zijn gestart.
  • De scholen en Berend Botje zijn nu bezig om over de inrichting van de school plannen te maken over meubilair, kleuren, materialen en het buitenspeelterrein. Ook worden afspraken gemaakt voor de inrichting van de gymzaal;
  • Eind 2020 wordt gestart met de aanleg van een rotonde, wegen, parkeerterrein en het groen;
  • Het gebouw wordt naar verwachting voor de zomer van 2021 opgeleverd.

Kindcentrum Avenhorn
Aan de Buitenroede in Avenhorn opent in 2021 een kindcentrum, waarin de scholen Jozefschool, Overhaal en De Ieveling worden gehuisvest. Ook vestigt kinder- en peuteropvang Berend Botje zich op deze locatie. Deze partijen hebben zich verenigd in een stichting, Stichting (l) Kindcentrum Avenhorn.

Het kindcentrum biedt daarnaast ruimte aan een gymzaal. Kinderen vanaf 0 jaar krijgen hier een plek om zich te ontwikkelen, natuurlijk geheel passend bij de huidige visie op onderwijs.