KOGGELAND - Op maandag 8 november zou het mogelijk in eigen beheer ontwikkelen van de zonneweide Jaagweg op de agenda van de gemeenteraad staan. Het college heeft besloten dat de stukken nog niet rijp genoeg zijn om aan de raad voor te leggen en de provincie meer tijd te vragen om samen een zorgvuldige voorbereiding te realiseren. Want hoewel de businesscase positief lijkt, zijn er nog grote onzekerheden over de kosten van de netaansluiting en de huidige markt voor grondstoffen.


Voor de locatie Jaagweg is de (financiële) haalbaarheid voor een zonneweide geanalyseerd. Uit die analyse blijkt op het beschikbare oppervlakte een systeem mogelijk te zijn dat jaarlijks 50% van de totale elektriciteitsbehoefte in Koggenland opwekt. Wethouder Rosalien van Dolder: ‘Het is ontzettend belangrijk dat we voldoende tijd nemen om alle feiten te kennen, voordat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Het is een grote verantwoordelijkheid om deze investering, met veel impact voor onze gemeente, mogelijk jarenlang aan te gaan. Dat willen we alleen als dat voor onze inwoners en ondernemers op gebied van duurzaamheid en financiën verantwoord is. En daarvoor hebben we meer kennis en feiten nodig, dat kost tijd’.

Businesscase
Het college wil eerst in gesprek met de provincie en Liander om te weten te komen wat precies de kosten voor de benodigde netaansluiting zijn. Deze kosten maken een groot gedeelte uit van de benodigde investering en hebben grote impact op de financiële haalbaarheid van de zonneweide en het resultaat van de businesscase. ‘We willen samen met de provincie tijd nemen om zorgvuldig en weloverwogen een beslissing te nemen en een realistische businesscase op te stellen. We vragen de provincie hier aan mee te werken en nog niet met een andere marktpartij in zee te gaan. Een marktpartij zal dezelfde risico’s en onzekerheden tegenkomen en moet keuzes maken. De gemeente loopt dan het risico dat juist de zaken die wij heel belangrijk vinden, zoals participatie en landschappelijke inpassing, onvoldoende prioriteit krijgen ’ zegt wethouder Van Dolder.

Onzekerheden

Naast de kosten van de netaansluiting, moet ook rekening worden gehouden met een aantal onzekerheden en risico’s op de lange termijn. Zo is het onzeker of de Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE) ++ tijdig aangevraagd kan worden. Of die subsidie na 2023 wordt voortgezet is ook nog niet bekend. Tot slot is de prijsontwikkeling van grondstoffen en materialen aan grote verandering onderhevig.