DE GOORN - De gemeente Koggenland gaat weer op zoek naar een burgemeester. Eigenlijk zou die begin dit jaar al zijn benoemd, maar op het laatste moment ging dat niet door. En dat maakt een nieuwe procedure extra gevoelig. De Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, benadrukte gisteren bij de raadsvergadering nog maar eens hoe belangrijk de geheimhoudingsplicht is.


Het was 13 februari 2019. Slechts enkele uren voordat de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester van Koggenland bekend zou worden gemaakt, werd een persbericht verstuurd. De vergadering gaat niet door, met de volgende uitleg: "De vertrouwenscommissie heeft meer tijd nodig voor haar werkzaamheden."

Tot op de dag van vandaag houdt iedereen de kaken op elkaar over wat nou de reden is geweest dat de nieuwe burgemeester te elfder uren is afgewezen. Ook WOB-verzoeken van NH Nieuws bij de gemeente, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie halen niets uit. Vanwege de geheimhouding worden alle verzoeken afgewezen.

'Zou vervelend zijn als geheime informatie op straat komt te liggen'
Jan Franx werd later aangesteld als waarnemend burgemeester. Inmiddels ligt er een nieuwe profielschets voor een burgemeester, zodat gestart kan worden met een nieuwe sollicitatieprocedure. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk riep de raad en de vertrouwenscommissie nadrukkelijk op voorzichtig om te gaan met de geheimhouding.

"Dit is één van de belangrijkste zaken van de procedure. Als iets te vroeg op straat komt te liggen, zou dat negatief terugslaan op de gemeente. Dat geldt voor de raad, de sollicitanten en de vertrouwenscommissie. Daarnaast zou het met name vervelend zijn voor de kandidaten die niet geselecteerd zijn. En vergis u niet. Er staat een gevangenisstraf van een jaar op het schenden van de geheimhouding."

In de profielschets staat dat dat de burgemeester een boegbeeld binnen en buiten Koggenland moet zijn. Er wordt gezocht naar een verbinder die toegankelijk en aanspreekbaar is. Er is geen voorkeur voor een man of een vrouw, maar hij of zij moet wel over de volgende vaardigheden beschikken: bestuurlijk sensitief, betrokken, daadkrachtig, deskundig, rolvast en benaderbaar.

De vacature wordt op 25 november geopend. Het streven is om half april 2020 een kandidaat voor te dragen die dan op 3 juni officieel moet worden benoemd.