DE GOORN - De gemeenteraad van Koggenland heeft op 30 mei 2022 Rosalien van Dolder (VVD), Bart Krijnen (VVD) en Marian van Kampen (GBK) benoemd tot wethouder. De coalitie van Koggenland bestaat uit twee partijen: VVD en Gemeente Belangen Koggenland.

Na een verslag van formateur de heer Groeneweg en een dankwoord aan hem van burgemeester Bonsen, presenteerden de heer Krijnen (VVD) en mevrouw Van Kampen (GBK) het coalitieakkoord.

Nieuw college
Het nieuwe college bestaat uit burgemeester Bonsen en drie fulltime wethouders. Gemeentesecretaris Erik van Wattingen, eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie, staat het college ambtelijk bij.

Afscheid Win Bijman
Voordat tot de benoeming is overgegaan, is er op gepaste wijze afscheid genomen van de heer Win Bijman, die vandaag wordt voorgedragen als wethouder in de gemeente Enkhuizen. Tijdens de raadsvergadering sprak burgemeester Bonsen waardering uit voor zijn enorme inzet voor de gemeente Koggenland.

Nieuwe raadsleden

Vanwege de benoeming van de nieuwe wethouders en het vertrek van Win Bijman zijn vier vacatures in de raad ontstaan. Deze zijn ingevuld door de heren Van der Noordaa, Wemer en Stroomer voor de VVD. Mevrouw Hoven (GBK) is wel tot de raad toegelaten, maar wordt door haar afwezigheid in de eerstvolgende raad alsnog tot raadslid beëdigd.

Portefeuilleverdeling

Wethouder Rosalien van Dolder (VVD)
Omgevingstaken, economie, duurzaamheid, dierenwelzijn, recreatie en toerisme.

Wethouder Bart Krijnen (VVD)
Financiën, Woningbedrijf, openbare ruimte, sport, verkeer, wegen en vervoer.


Wethouder Marian van Kampen (GBK)
Inkomensvoorzieningen, jeugd, zorg en voorzieningen, sociaal domein en volksgezondheid.

Burgemeester Bonsen
Openbare orde en veiligheid, dienstverlening, algemeen bestuurlijke zaken, coördinatie van beleid, bedrijfsvoering, kunst, cultuur en ontwikkeling.