DE GOORN - Binnenkort kunnen inwoners van Koggenland meedenken over de gebiedsontwikkelingsvisie voor Avenhorn/ De Goorn. De gemeente Koggenland wil het gebied transformeren. De gemeenteraad van Koggenland heeft op 27 mei 2024 de "Nota van Uitgangspunten" vastgesteld. Zo is vastgelegd wat belangrijk is voor de nieuwe toekomstige ontwikkeling van het gebied.


De uitgangspunten voor de gebiedsontwikkelingsvisie zijn opgenomen in een Nota van Uitgangspunten, een begin die een richting gaat geven aan de verdere uitwerking voor de verschillende deelgebieden binnen het gebied. In de Nota van Uitgangspunten geven we een voorzet met welke aspecten er rekening dient te worden gehouden om in de verdere uitwerking te kunnen komen tot een positieve gezonde leefomgeving van het gebied. Bijvoorbeeld de water- en groenstructuren die gecombineerd kunnen worden met recreatieve mogelijkheden, daarin passend de maatschappelijke- (woonzorg) en commerciële voorzieningen en de woningbouw. Een afgeleide daarvan is ook hoe we omgaan met het verkeer binnen en buiten het gebied.

Wethouder Bart Krijnen: "De vraag naar woningen in onze gemeente blijft de komende jaren groeien. Tussen de ontwikkeling en de uiteindelijke oplevering van woningen moet er nog veel gebeuren. De gronden die we willen gaan ontwikkelen voor de groei van De Goorn en Avenhorn bieden veel kansen. Juist door hier met elkaar zo vroeg in het proces over na te denken willen we uitkomen op een fijne woonomgeving. Passende woningen voor de nieuwe generatie senioren, waterrijke en groene wijkjes en oog voor goede infrastructuur. Met deze nota zijn we weer een stap verder en zorgen we ervoor dat we blijven bouwen voor Koggenlanders om in onze gemeente te (blijven) wonen. Dit doen we niet alleen, maar we betrekken alle bewoners, eigenaren en belanghebbenden bij dit proces. Tussen augustus en december dit jaar organiseren we hiervoor bijeenkomsten waar inwoners voor worden uitgenodigd."

Denk mee over de nieuwe naam

Wie bedenkt de naam voor deze grote nieuwe woonwijk? Wil jij de naamgever zijn voor deze gebiedsontwikkeling? Doe mee aan een van de informatieavonden in het participatieproces en laat daar jouw idee achter!

Meer informatie betreft de gebiedsontwikkelingsvisie publiceren de gemeente in het Koggennieuws en op de website www.koggeland.nl.