KOGGENLAND - De gemeente Koggenland geeft agrariërs en andere ondernemers in het buitengebied toestemming kleine erfturbines te plaatsen op eigen grond. Daarmee is Koggenland de eerste gemeente in Noord-Holland die erfturbines gaat toestaan. ‘Een fantastisch besluit,’ zegt wethouder Rosalien van Dolder (foto). ‘De ontwikkelingen op het gebied van schone energie gaan snel en wij willen daar als gemeente optimaal gebruik van maken.’


Het besluit om kleine erfturbines toe te staan is onderdeel van het toetsingskader ‘Wind op (Koggen)land’. Hierin heeft de gemeente het beleid voor windturbines vastgelegd. Vanwege de grote verscheidenheid aan erfturbines is het niet mogelijk al deze verschillende soorten in het beleid op te nemen. Daarom is maatwerk noodzakelijk. Bij aanvragen is ook aandacht voor het tegengaan van overlast bij buren.

Strikte voorwaarden
Er zijn dan ook strikte voorwaarden voor het plaatsen van een kleine erfturbine op eigen grond. Zo moeten bedrijven een minimale omvang van 1 hectare hebben. De ashoogte van de erfturbine mag niet hoger zijn dan 15 meter en de erfturbines mogen alleen aan de achterzijde van het erf geplaatst worden. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Gunstige ligging
Volgens wethouder Van Dolder biedt het besluit vooral kansen voor agrariërs, die met een kleine turbine hun eigen energie kunnen opwekken. ‘De ligging van onze gemeente is erg gunstig. Er staat hier vaak en veel wind in vergelijking met andere delen van Nederland. Dat maakt het extra aantrekkelijk te investeren in een kleine erfturbine.’

In het toetsingskader ‘Wind op (Koggen)land’ zijn ook regels voor het plaatsen van nieuwe grote windturbines opgenomen. Voorheen hanteerde de provincie Noord-Holland de regel dat er een minimale afstand van 600 meter moet zijn tussen een windturbine en woningen. In het nieuwe provinciale beleid is deze eis geschrapt. De gemeenteraad heeft eerder in het proces van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) aangegeven dat de afstand van 600 meter in Koggenland wel gehanteerd moet blijven. Dit is nu ook in het beleid vastgelegd. Door deze eis zijn er op dit moment geen mogelijkheden binnen de gemeente om nieuwe grootschalige windturbines te realiseren.

Openbaar
Het beleid ‘Wind op (Koggen)land’ is openbaar en te vinden op de website van de gemeente Koggenland via www.koggenland.nl/beleid