DE GOORN - Alle gemeenten in Nederland dragen bij aan de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben een eerste uitgangspunt voor de verdeling van deze opgave gemaakt. Op grond daarvan zal de gemeente Koggenland minimaal 120 vluchtelingen opvangen. Deze opvang is opgesplitst in twee fasen. De eerste fase betreft de opvang van veertig personen. Inmiddels zijn er al zestig mensen opgevangen bij inwoners van Koggenland die een plek hebben aangeboden.

Voor de tweede fase wordt het voormalige kantoorpand van een bouwbedrijf in Scharwoude ingericht voor de tijdelijke huisvesting van ongeveer 150 Oekraïense vluchtelingen. Dit pand staat momenteel leeg. De huidige eigenaar heeft het pand beschikbaar gesteld aan de gemeente om er gedurende één jaar vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Als een langer verblijf nodig is, door de situatie in Oekraïne, zal de gemeente kijken of het gebruik van het gebouw kan worden verlengd, of er wordt tijdig een andere locatie ingericht. De eigenaar is van plan het gebouw op termijn te verbouwen voor particuliere bewoning. Omdat de uitwerking van deze woningbouwplannen enige tijd vergt, kunnen in de tussenliggende periode vluchtelingen worden opgevangen in het pand.

Begeleiding
De eigenaar van het pand is in samenwerking met Belangengroep Scharwoude en de gemeente gestart met het geschikt maken van het gebouw voor de opvang van de vluchtelingen. De inrichting en aanpassingen zijn naar verwachting begin april afgerond. Vanaf dat moment kunnen de eerste vluchtelingen worden verwelkomd in het pand in Scharwoude. De vluchtelingen worden daarbij zo goed mogelijk begeleid door de gemeente, welzijnswerk, de kerken, Vluchtelingenwerk, vrijwilligers uit Scharwoude en de rest van de gemeente en tolken. Het is nog niet bekend of er direct 150 personen komen, of dat de vluchtelingen in kleinere aantallen komen.

Vragen over opvang
De gemeente heeft een centraal e-mailadres voor vragen over vluchtelingen: oekraine@koggenland.nl. Hier kunnen mensen ook terecht als zij willen helpen of meedenken, graag met vermelding van een telefoonnummer waarop zij goed bereikbaar zijn. Op de website www.koggenland.nl/oekraine plaatst de gemeente alle informatie over ontwikkelingen rondom de opvang van de vluchtelingen.