SPIERDIJK - Op 16 april ondertekenden wethouder Rosalien van Dolder namens gemeente Koggenland en de heren Richard en Robert Jan Nat van Bouwbedrijf Nat B.V. uit Stompetoren de anterieure overeenkomst voor de realisatie van 19 appartementen. Deze komen op de plek van de voormalige bowling en het café aan de Spierdijkerweg 111 te Spierdijk. Naar verwachting start de bouw/ verbouwing in januari 2025.

Koop- en huurappartementen


De 17 koopappartementen worden gerealiseerd op de locatie van de voormalige bowling. De appartementen zijn onder meer bestemd voor starters en senioren. De 2 huurappartementen worden gerealiseerd in het voormalig café, dat nu nog uit een café ruimte en een bovenwoning bestaat. De plannen zijn al besproken met de directe omgeving. Langs die weg meldden zich al meerdere geïnteresseerden. Aanmelden is nog mogelijk via de toekomstige makelaar.

Wethouder Rosalien van Dolder: “Hoe fijn is het dat er straks nieuw leven wordt geblazen in dit terrein door de komst van starters en senioren. Zo levert bouwbedrijf Nat een mooie bijdrage aan een van de belangrijkste behoeften van deze tijd: woonruimte! Ik ben trots dat onze gemeente dit mede mogelijk maakt.”

Bouwbedrijf Nat: “Voor het dorp Spierdijk is het belangrijk dat de jongeren niet wegtrekken uit het dorp en dat de ouderen een plaats kunnen krijgen in hun eigen dorp. Wij hopen daar middels de nieuwbouw van een appartementencomplex met 17 koopappartementen op de plaats van de voormalige bowling een aardig steentje aan bij te dragen. Om het huidige straatbeeld te behouden worden er in het huidige café twee huurappartementen gerealiseerd en de huidige bovenwoning blijft behouden. Wij hopen voor het dorp Spierdijk een mooi project te realiseren!”

Vervolg


Na ondertekening van de anterieure overeenkomst dient Bouwberdrijf Nat BV de aanvraag omgevingsvergunning in. De verkoop van de appartementen start naar verwachting rond het 3e kwartaal van 2024. Naar verwachting kan de bouw in januari 2025 starten.