DE GOORN - Op verzoek van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Koggenland heeft de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geadviseerd de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voortijdig stop te zetten. De minister heeft aan de commissaris laten weten dat zij heeft besloten met het verzoek in te stemmen.

In de vertrouwenscommissie ontbrak het vertrouwen en draagvlak om tot een gedragen voordracht van twee kandidaten te komen.

Omdat de burgemeester per 1 april 2019 van rechtswege wordt ontslagen vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, zal de commissaris van de Koning (cvdK) in overleg met de gemeenteraad een waarnemend burgemeester benoemen totdat in de vacature kan worden voorzien. De gemeenteraad dient zich eerst opnieuw te bezinnen op de procedure. Na deze bezinning zal de cvdK in overleg met de gemeenteraad aan de minister van BZK opnieuw verzoeken een vacature open te stellen.