DE GOORN - Het college van burgemeester en wethouders vraagt maandagavond 8 april groen licht voor de verdere verduurzaming en modernisering van het gemeentehuis in De Goorn. Wanneer de raad positief beslist, kan een toekomstbestendig en duurzaam gemeentehuis gerealiseerd worden. Een gastvrije plek voor inwoners, ondernemers en partijen met de bibliotheek als waardevolle toevoeging aan het gebouw. Doordat er voorgesteld wordt optimaliserende maatregelen te nemen zoals het aanpassen van ruimtes, blijft het gemeentehuis tijdens de voorgestelde werkzaamheden open en de dienstverlening aan inwoners doorgaan.

Het college beoogt met het aangeboden voorstel een toekomstbestendig en duurzaam gemeentehuis met goed ingerichte werkplekken voor onze medewerkers. Een gemeentehuis waar de deels al gerealiseerde verduurzaming, nog verder zal worden doorgevoerd waardoor het zelfs gasloos kan zijn. Maar ook een gemeentehuis waar medewerkers een moderne werkplek krijgen, de dienstverlening geoptimaliseerd is naar wensen van inwoners. Een open en transparante plek waar veel ontmoetingen mogelijk zijn. Toegankelijke, laagdrempelige ontmoetingen tussen ambtenaren, inwoners, ondernemers en bestuur. Het plan omvat aanpassingen gericht op klimaat, modern werken, veiligheid en een optimale dienstverlening naar de wensen van inwoners. Dit kan efficiënt en kostenbewust gedaan worden door geen bouwkundige grote ingrepen te doen, maar te kiezen voor nieuwe technieken en het aanpassen van bestaande ruimtes en materialen.

Toegankelijk, ontmoetingsgericht en voor elkaar

Burgemeester Monique Bonsen: “De voorgestelde plannen voor aanpassing van het gemeentehuis versterken de toegankelijkheid op verschillende manieren. Het draagt ook bij aan de verbinding tussen organisatie en het versterkt de integrale samenwerking. Het geeft meer mogelijkheden om de dienstverlening aan te passen naar de wensen van deze tijd, waardoor wij onze inwoners en ondernemers beter van dienst kunnen zijn op een manier die zij zelf wensen. Denk hierbij aan meer ruimtes om elkaar fysiek te ontmoeten, maar ook juist aan faciliteiten om indien gewenst goed digitaal contact te hebben. De verhuizing van de bibliotheek van de Dwingel naar het gemeentehuis, voegt een waardevolle educatieve ontmoetingsplek toe. De bundeling van educatie, ontmoeten, kunst in de vorm van onze exposities en de dienstverlening naar onze inwoners maakt van het gemeentehuis écht een plek voor iedereen.

Het gemeentehuis straks klaar voor gasloos

Het gemeentehuis heeft al een energielabel A, maar met gerichte maatregelen zoals glasvervanging, extra zonnepanelen en inzet een warmtepomp kan het gemeentehuis ook volledig van het gas af. Bij de bouw van het hogere en witte deel in 2009 is er al optimaal verduurzaamd. In het zogeheten laagbouw gedeelte uit 1984, zijn er nog verduurzamingsstappen mogelijk, mede dankzij ontwikkelingen van techniek in de afgelopen jaren. Die mogelijkheden wil het college graag benutten. Een belangrijk deel van de gevraagde investering is daarom gericht op de verdere verduurzaming van het gemeentehuis.

Na het raadsbesluit

Wanneer de raad positief besluit en het krediet van €3.785.000, - beschikbaar stelt, kunnen de technisch aspecten van de plannen uitgewerkt worden. Er zal ook een aanbestedingsprocedure starten. De verwachting is in het najaar van 2024 de werkzaamheden te starten en deze in de zomer 2025 af te ronden. Tijdens de werkzaamheden staat het in stand houden van de dienstverlening voorop. Het gemeentehuis zal geopend blijven, hinder voor betrokken wordt zoveel mogelijk beperkt.

De voortgang van deze ontwikkeling zal, indien de raad positief beslist, te volgen zijn op www.koggenland.nl