DE GOORN - Het realiseren van 60 flexwoningen aan de Leet in De Goorn is een grote stap dichterbij. De raad zegt duidelijk ‘ja’ tegen de aanschaf van snel te realiseren woningen voor Koggenlandse jongeren en andere doelgroepen die moeite hebben om op de huidige woningmarkt een woning te vinden.

De gemeenteraad heeft 18 december een krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 30 eenkamerwoningen en 30 driekamerwoningen. Deze flexwoningen zullen een eerste fase zijn, van de tussen de Leet en de Overdorpstraat te ontwikkelen nieuwe wijk.

Durf en ambitie om dit voor inwoners te doen

‘Flexwonen is nog nieuw in onze gemeente en dat vraagt van ons als gemeente en de raad de durf en ambitie om met elkaar dit te doen, voor onze jongeren en voor de doelgroepen die moeilijk aan woonruimte komen. Het geeft ons de kans om snel een flink aantal woningen te realiseren, die ook een goede start zijn van de nog te ontwikkelen wijk in De Goorn. Geweldig dat de raad ons unaniem steunt in deze ambitie en met deze -voor onze gemeente toch enorme investering- de mogelijkheden geeft om dit voor onze inwoners te doen.’ zegt wethouder Rosalien van Dolder.

Vervolgstappen

Het proces voor een omgevingsvergunning en de Europese aanbesteding voor de woningen zal begin 2024 starten. Omwonenden worden nauw betrokken bij de inrichting van het plan. De raad beslist later over de toewijzing van de woningen, waarbij het voorstel van de gemeente zal zijn dat het uitgangspunt 50% voor Koggenlandse jongeren beschikbaar komt. De woningen worden na realisatie, onderdeel van het Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland.
Meer informatie Meer informatie over dit project staat op www.koggenland.nl/flexwonen