WEST-FRIESLAND - De coronacrisis vraagt veel van de zorgaanbieders en zorgprofessionals. Zij staan voor de uitdaging om ondanks de richtlijnen van het RIVM zorg en ondersteuning te blijven leveren aan inwoners. De regiogemeenten in Westfriesland bieden nu al ruimte om op een alternatieve en creatieve manier zorg te leveren. Om dit te kunnen blijven doen is ook financiële ondersteuning nodig. Het Rijk heeft de gemeenten verzocht dit vorm te geven. De regio werkt daarom de komende weken het financieel ondersteuningsplan uit op basis van de landelijke kaders van het Rijk en de VNG.


Anders zorg verlenen wordt ook vergoed
Via een brief laat de regio de gecontracteerde zorgaanbieders die werkzaam zijn in Westfriesland weten dat alternatieve en creatieve vormen van zorg en ondersteuning leveren ook vergoed worden. Zorgaanbieders leggen die alternatieve zorgvorm voor aan het gebiedsteam van de gemeente. ‘Het is een uitzonderlijke tijd, die vraagt om uitzonderlijke maatregelen, en veel vraagt van zorgorganisaties en professionals. We moeten hen financiële zekerheid en ruimte bieden waar dat nodig is, zodat kwetsbare mensen die zorg nodig hebben zo min mogelijk last ervaren. We moedigen de instellingen aan creatief te zijn en zien dat zij hier heel goed mee bezig zijn’, vertellen wethouders Marjon van der Ven (Hoorn) en Win Bijman (Koggenland), twee van de bestuurlijk trekkers in Westfriesland.

Voorwaarde is dat de alternatieve manier van ondersteunen niet leidt tot een onveilige situatie voor zorgverlener of inwoner. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er zorg wordt verleend door bijvoorbeeld te videobellen of psychische hulp door buiten op 1,5 meter afstand van elkaar een wandeling te maken. Ook valt op dat familieleden nu vaker bij kunnen springen omdat zij thuis zijn. ‘Dat biedt ook kansen om afspraken te maken voor de zorgverlener over wat mogelijk is’, aldus Van der Ven.

Eenduidige kaders en afspraken
De uitbetaling van zorg vindt vooral achteraf plaats. Wat de gevolgen voor de omzet en extra geleverde zorg zijn, zal dus de komende periode duidelijker worden, alsmede waar de regio de noodzakelijk steun kan leveren. De regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vanuit het Rijk is bedoeld voor ondernemers, maar niet voor zorgaanbieders. Het Rijk stelt daarom op korte termijn kaders op over hoe gemeenten afspraken kunnen maken met zorgaanbieders. Deze kaders zijn de basis voor de financiële ondersteuningsplan dat wordt uitgewerkt door de regiogemeenten. Hierin wordt ook gekeken naar de uitgangspunten van de uitbetaling voor alternatieve manieren van zorg. De regio informeert en ondersteunt de zorgaanbieders in de tussentijd regelmatig via een speciaal kernteam.

Resultaatgestuurd werken in de zorg
Vanaf 1 januari 2020 wordt in Westfriesland gewerkt volgens het principe waarbij de inwoner bepaalt wanneer hij of zij tevreden is. De gemeente is daarbij adviseur en controleur voor de uitvoering van zorg. ‘Door dit systeem kunnen de zorgaanbieders nu dus met de inwoner die zorg krijgt overleggen hoe en of de verleende zorg bijdraagt aan het doel dat zij samen met de inwoner opstellen. Het is dus niet zo dat de gemeente dit doel bepaalt. Wel houdt de gemeente toezicht, ook als er tijdens de coronacrisis op een andere manier zorg wordt verleend’, aldus wethouder Bijman.

Wel zorg nodig, maar twijfels over hulp vragen?
Aan inwoners die zorg nodig hebben is de oproep: Stel uw zorgvraag niet uit, maar klop aan bij uw gemeente of het lokale zorgteam. De wethouders benadrukken dit namens alle gemeenten: ‘Wij zijn er juist in deze tijd voor inwoners die alleen thuis zitten zonder bezoek of die afhankelijk zijn van ondersteuning tijdens of door de coronacrisis. Wij begrijpen dat het voor sommigen vreemd voelt om (fysieke) hulp te krijgen, maar laat ons en de zorgaanbieders dat probleem oplossen. Zij hebben de deskundigheid in huis om u te helpen binnen de richtlijnen die gelden tegen de verdere verspreiding van het coronavirus’.