DE GOORN - Op 2 september vond in De Goorn de aftrap plaats van het regionale project ‘Veilig buitengebied’, een initiatief van samenwerkende gemeentes en organisaties voor criminaliteitspreventie. Doel van het project is het terugdringen van locaties die aantrekkelijk zijn voor de productie van drugs.

Elk jaar stopt minimaal vijf procent van de boeren met de activiteiten. Dit heeft als gevolg dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen in toenemende mate leeg komen te staan. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat criminele organisaties inmiddels vijftien procent van de Nederlandse boeren hebben benaderd met de vraag of zij, tegen een ruime vergoeding, vrijstaande stallen of loodsen willen afstaan.

Voedingsbodem criminelen

De regio Noord-Holland Noord kenmerkt zich door grote (agrarische) buitengebieden. In deze gebieden wonen en werken agrariërs die steeds vaker in de problemen raken door teruglopende inkomsten, gebrek aan opvolging en toenemende regeldruk vanuit de overheid. De regio heeft een aantal geografische kenmerken die aantrekkelijk zijn voor de productie van soft- en harddrugs. De regio is uitgestrekt, waterrijk met veel havens en nabij de internationale luchthaven Schiphol en de stad Amsterdam. Daarmee biedt de regio een aantrekkelijke infrastructuur en voedingsbodem voor criminelen.

Meld Misdaad Anoniem

In het project ‘Veilig buitengebied’ werken gemeenten samen met de politie, ondernemers en andere betrokken partijen. Eigenaren van boerenerven en bedrijfspanden worden actief benaderd en gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van de verhuur aan criminele organisaties. Bewoners van buitengebieden wordt gevraagd alert te zijn en bij verdachte situaties contact op te nemen met de politie. Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem.

Ramp

“Het is belangrijk dat wij als overheid mensen aan de hand nemen,” zei burgemeester Franx tijdens de aftrap van het project. “We moeten hen bewust maken van de gevaren van drugslabs. In de loods in Berkhout, waar we in juni een drugslab hebben opgerold, stonden enorme hoeveelheden gas en zoutzuur. Dat had een ramp kunnen worden van het kaliber van de vuurwerkramp in Enschede.”