AVENHORN/DE GOORN - Deze week is gestart met het veilig maken van de oude schoolgebouwen aan Het Veer in Avenhorn en de Dwingel in De Goorn. De gemeente Koggenland wil hiermee overlast voor omwonenden en vandalisme voorkomen. Gelijktijdig wordt er door de gemeente in samenwerking met partijen en met betrokkenheid van inwoners gewerkt aan een plan voor de herontwikkeling van die locaties. Op 13 oktober is daarvoor de eerste inwonersbijeenkomst, het stedenbouwkundig plan voor de locatie Het Veer in Avenhorn wordt dan aan belangstellenden gepresenteerd.

Schoollocaties aan Het Veer Avenhorn
Op de voormalige schoollocaties in Avenhorn zijn hekken geplaatst. De sloop start zodra de werkvoorbereiding gereed is op die locatie. Het streven is voor het einde van het kalenderjaar zoveel mogelijk gesloopt en verwijderd te hebben. Dit om brandgevaar, vandalisme en overlast voor de buurt te voorkomen. Puin dat vrijkomt bij de sloop zal door de gemeente worden hergebruikt, voor verharding van aan te legen wegen in Koggenland. Voor de dependance wordt een herbestemming gezocht. De locatie is ontwikkeling voor woningbouw. Tussen de sloop en start van de bouw wordt de locatie ingezaaid met inheemse bloemmengsels. Deze bloemmensgels zijn aantrekkelijk en een verrijking voor veel insecten, zoals bijen.

Schoollocatie aan de Dwingel De Goorn
In de gebouw van de voormalige Jozefschool in De Goorn hebben zich beschermde vleermuizen gevestigd. De sloopt van dit pand kan daarom niet eerder starten, dan wanneer de vleermuizen zijn uitgevlogen. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2022 zal zijn. Al eerder dit jaar plaatste de gemeente voor die vleermuizen diverse nestkasten aan De Koggehal, om ook na de sloop van het gebouw in de omgeving een nieuwe plek voor de dieren te bieden. Totdat het gebouw gesloopt kan worden, blijven ramen voor het zicht open. Aanvullend worden er hekken geplaatst en cameratoezicht georganiseerd. Het terrein is verboden terrein voor onbevoegden. Dit wordt met borden op locatie aangegeven. Zodra het stedenbouwkundig plan voor deze locatie in concept gereed is, wordt ook dat aan betrokkenen en geïnteresseerden gepresenteerd. De gemeente informeert hier dan over via koggenland.nl en Koggennieuws.