KOGGENLAND - Er heerst nog altijd veel onzekerheid, vanwege de voortdurende coronapandemie en het effect hiervan binnen het sociaal domein op korte en lange termijn. De situatie van het Rijk geeft op verschillende vlakken ook weinig houvast. Ondanks deze onzekerheden presenteert het college van de gemeente Koggenland de raad een sluitende begroting. Een sluitende begroting zonder de eerder voorgenomen extra verhoging van de OZB en mét budget om woningbouwplannen te versnellen. Het college geeft invulling aan wensen van de raad, toekomstgerichte keuzes en de eerder vastgestelde ombuigingen.

De basis van deze begroting is eerder dit jaar gelegd in het traject van de ombuigingen. Het effect van de in de begroting verwerkte ombuigingen en een positief uitvallende uitkering van het Gemeentefonds, zorgen ervoor dat het college ook dit jaar een sluitende begroting kan aanbieden. Wethouder Houtenbos: ‘Gemeente Koggenland durfde dit voorjaar samen met haar inwoners al kritisch alle mogelijkheden te onderzoeken en kreeg daar ruimte voor van de raad, ik ben blij met deze sluitende begroting als resultaat. Vooral omdat we in de begroting 2022 ook ruimte hebben kunnen maken voor het realiseren van ambities en de wens van onze inwoners, zoals het versnellen van woningbouwplannen en het investeren in duurzaamheid.’

Ontwikkelingen
De wens voor woningbouw is groter en noodzakelijker dan ooit en ook op het gebied van duurzaamheid moeten de komende jaren de nodige stappen worden gezet. De raad heeft in oktober het college gevraagd de ontwikkelingen voor aangekondigde en geplande plannen voor woningbouw te versnellen. Om dit te kunnen doen en de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld groenvoorziening en onderhoud te financieren, is in de begroting een extra budget opgenomen. De kosten voor jeugdzorg blijven onverminderd hoog. Desondanks is het gelukt de begroting sluitend te krijgen. Er is bovendien geïnvesteerd in personeel bij het Zorgteam, waardoor inwoners nog sneller geholpen kunnen worden.

Belastingen
De in april 2021 door de raad vastgestelde ombuigingen, zowel inkomstverhogingen als verlagingen van uitgaven, zijn in de begroting opgenomen. Inwoners merken in de portemonnee dat de rioolheffing verlaagd wordt. Vanwege de stijgende kosten van afvalverwerking, zal de afvalstoffenheffing worden verhoogd. In totaal zullen inwoners volgend jaar gemiddeld 7 a 8% meer gemeentebelasting betalen. Vanaf 1 januari 2022 zal de gemeente € 1,- per persoon per nacht toeristenbelasting heffen, ondernemers worden hierover schriftelijk geïnformeerd.. Het voorstel om de OZB extra te verhogen met € 235.000,- is komen te vervallen. Deze verhoging bleek in september niet langer noodzakelijk vanwege een structurele financiële meevaller in de uitkering van het Gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente.

Begroting inzien
De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 1 november. Als de raad instemt met de aangeboden begroting, geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan de daarin genoemde activiteiten en voorgestelde ombuigingen door te voeren. De volledige begroting 2022 is in te zien via www.koggenland.nl/begroting.