KOGGENLAND - Op woensdag 10 juni om 19:00 uur, op de middenstip van het hoofdveld van omni vereniging St George in Spierdijk, ondertekend wethouder Caroline van de Pol samen met de Sportraad de afspraken die de samenwerking tussen de Sportraad en de gemeente regelen om te komen tot een toekomstbestendige en vitale sportomgeving in Koggenland. Samen met een jeugdteam van St. George geven zij samen op een sportieve manier het startsein voor de samenwerking.

De Sportraad gaat het Sportakkoord Koggenland uitvoeren, Eind 2019 is samen met 40 vertegenwoordigers van (sport)verenigingen en clubs een start gemaakt met het opstellen van dit Sportakkoord Koggenland. Het Sportakkoord heeft als doel om te zorgen voor vitale verenigingen én mogelijk te maken dat iedereen kan sporten en bewegen.

Samenwerking is belangrijk voor succes
Vertegenwoordigers van (sport)verenigingen, clubs, sportlocaties, vakdocenten en maatschappelijke partijen zijn bij het Sportakkoord betrokken. Om de doelen van het Sportakkoord te kunnen realiseren is samenwerking heel belangrijk. Het Sportakkoord Koggenland wordt zodra het gereed is, later dit jaar gepresenteerd aan Koggenlandse clubs, verenigingen, instanties en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Uitvoering: de Sportraad
Het Sportakkoord moet ook uitgevoerd worden, een taak voor de Sportraad Koggenland. Met ondersteuning van een Buurtsportcoach gaan zij aan de slag. Met de beschikbare uitvoeringsgelden gaan zij zoveel mogelijk onderdelen uit het sportakkoord mogelijk maken. De Sportraad bestaat uit inwoners die zich inzetten voor een sportief Koggenland. Om hierover duidelijke afspraken te maken, om samen het optimale resultaat te behalen, zijn afspraken opgesteld. Leden van de Sportraad zijn op 10 juni die ook aanwezig en vertellen wat zij voor verenigingen en clubs kunnen betekenen.