KOGGENLAND - De gemeente heeft van provincie Noord-Holland subsidie ontvangen om de vaarroute De Goorn – Berkhout – Grosthuizen – Avenhorn te verbeteren. Met behulp van deze subsidie kunnen bruggen die nu laag of smal zijn, aangepast worden. Daardoor kunnen in de toekomst bootjes makkelijker onder bruggen door en een draai maken.


Inmiddels zijn alle knelpunten in beeld gebracht en brugeigenaren benaderd met het verzoek om mee te werken aan dit project. Alle brugeigenaren bij een knelpunt, 9 stuks, hebben aangegeven mee te willen werken. Daar is de gemeente erg blij mee. Ieder knelpunt vraagt een maatwerkoplossing met goede voorbereiding, die voorbereiding is nu gestart.

Voorbereidingen

Op dit moment wordt er met een aannemer gewerkt aan tekeningen, offertes en vergunningen die nodig zijn om aan de slag te gaan. Om het komende vaarseizoen niet te hinderen en alles goed voor te bereiden, starten de werkzaamheden na het huidige vaarseizoen. Het streven is om vóór het vaarseizoen van 2024 klaar te zijn, met een makkelijk doorvaarbare vaarroute als resultaat.

Vaarroutes

Door de gemeente Koggenland gaan meerdere vaarroutes. De vaarroutes zijn geschikt voor platte schuiten, roeibootjes en kano’s. De routes voeren langs verschillende dorpen, door het open landschap. De vaarroutes zijn gratis te downloaden en printen via www.koggenland.nl/varen.