KOGGENLAND - Op woensdag 30 oktober verzamelde een grote groep vertegenwoordigers van sportclubs, politiek en het sociaal domein zich in het gemeentehuis. De groep kwam bijeen om zich te laten informeren over het Koggenlands Sportakkoord en om input te leveren voor de invulling ervan.


Wethouder Caroline van de Pol opende de avond. Ze benoemde het belang van het Sportakkoord en zei dat iedere inwoner van Koggenland moet kunnen sporten. Deze ambitie zette ze kracht bij door een manifest te ondertekenen voor een regionale aanpak voor aangepast sporten in West-Friesland (zie foto).

Sportformateur Rob van de Berg, die de regie voert over het Sportakkoord, vulde aan dat het Sportakkoord een goed middel is om de huidige problematiek aan te pakken. Van de Berg zei dat er op veel verenigingen een tekort is aan leden en vrijwilligers. “Met het sportakkoord streven we naar vitale verenigingen, met een goed bestuur en voldoende financiële middelen.” Vanuit de zaal klonken instemmende geluiden.

Jantine Kloppenburg is als adviseur lokale sport verbonden aan het sportakkoord. Zij vertelde tijdens de informatieavond dat er geld beschikbaar wordt gesteld om deel te nemen aan praktische cursussen, met onderwerpen als ‘Hoe trek ik meer vrijwilligers?’ en ‘Hoe ga ik met probleemkinderen om?’
Het sportakkoord komt voor veel verenigingen als geroepen, zo bleek uit reacties van de aanwezigen: “het aantal leden loopt steeds verder terug”, “mensen sporten tegenwoordig liever buiten en wanneer het hen uitkomt”, “kinderen zitten liever achter de spelcomputer dan dat ze gaan sporten.”
“Die problemen willen we met het sportakkoord aanpakken,” zei Van de Berg.

Om mogelijke oplossingen in kaart te brengen kregen de aanwezigen twintig minuten de tijd om hun suggesties op te schrijven. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Onder andere door Wouter Snoek. Snoek is als gymleraar verbonden aan drie scholen in Koggenland en werkt daarnaast als buurtsportcoach en zwemleraar in het Koggenbad. “We moeten verenigingen koppelen aan scholen,” opperde Snoek. “Als de scholen contact leggen met de verenigingen, kunnen de kinderen kennis maken met het sportaanbod in de gemeente.” En: “De voetbalvelden worden in de ochtend niet gebruikt. De scholen kunnen die gebruiken in ruil voor een advertentie in de schoolkrant.”

Sportformateur Van de Berg reageerde enthousiast op de voorstellen van de vertegenwoordigers van de Koggenlandse sportclubs. Bij het afsluiten van de vruchtbare avond dankte hij hen hartelijk voor de inbreng. Van de Berg verwacht begin 2020 het Koggenlandse Sportakkoord te kunnen presenteren.