AVENHORN - Om de schoolfietsroutes van en naar De Droomgaard in Avenhorn verder te verbeteren, worden er in het eerste kwartaal van dit jaar extra verkeersmaatregelen uitgevoerd.


Uitgebreid onderzoek

Voor de zomervakantie van 2021 is er door onderzoeksbureau Sweco een uitgebreid onderzoek naar de schoolfietsroutes van en naar De Droomgaard uitgevoerd. Inwoners konden via een openbare digitale kaart punten aangeven waar ze verbeterkansen zagen, er zijn gesprekken met inwoners gevoerd en Sweco heeft een verkeersanalyse en advies gemaakt. Ook zijn ervaringen van de eerste maanden dat De Droomgaard open is, meegenomen in de analyse en het uiteindelijke advies.

Maatregelen

De volgende maatregelen worden naar aanleiding van dit onderzoek genomen:

  • Bij de voetgangers-/fietsoversteekplaats op de Buitenroede bij het tankstation worden verkeerslichten geplaatst, die alleen rond schooltijden aan staan. Afhankelijk van de levertijd worden deze verkeerslichten in maart of april van dit jaar geplaatst.
  • Op de kruispunten Rietsikkel – Breeuwhamer, Rietsikkel – Kantbeugel en Dwingel – Kanteel – Spaarboog worden verhoogde kruispuntplateaus aangebracht.
  • Bij het kruispunt Rietsikkel – Witbol, wordt direct ten westen van dit kruispunt een extra oversteekmogelijkheid voor voetgangers aangelegd.
  • Op De Goorn en De Burg tussen de Zuid – Spierdijkerweg en de Argusvlinder worden de fietssuggestiestroken verbreed naar 1,70 meter.

Al deze werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van dit jaar uitgevoerd.

Extra onderzoek kruispunt De Goorn – Zuid-Spierdijkweg

Naar het kruispunt De Goorn – Zuid-Spierdijker (bij d’Ontmoeting) wordt in 2022 nader onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de inrichting van dit kruispunt verbeterd kan worden. Daarbij wordt ook gekeken of er verkeersmaatregelen nodig zijn om het vracht- en landbouwverkeer bij dit kruispunt te verminderen en of de 30 km/u-zone in De Goorn beter verlengd kan worden. Het kruispunt De Goorn – Dwingel en het zebrapad bij het Tesselpad worden ook meegenomen in dit onderzoek.

Kruispunt Dwingel - Vijverhof

Dit jaar wordt er aan de gemeenteraad budget gevraagd voor het aanpassen van het kruispunt Dwingel – Vijverhof. Deze aanpassing wordt op dit moment uitgewerkt en uitgevoerd als de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar stelt.