URSEM - De voorgenomen sluiting van de vrijwillige brandweerposten Ursem en Slootdorp in 2025 is definitief van de baan. De kazernes in deze dorpen blijven bestaan. Het besluit is afgelopen vrijdag, 26 mei 2023, genomen tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Het nieuws werd, onder voorbehoud van goedkeuring, al gedeeld met de brandweervrijwilligers van de post in Ursem. Burgemeester Monique Bonsen bracht het nieuws persoonlijk met een taart naar de brandweerpost om het goede nieuws samen te vieren. Monique Bonsen: “Ik ben ontzettend blij dat de brandweerpost van Ursem behouden blijft. De brandweervrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor een veilig Koggenland en staan middenin onze samenleving. De vrijwillige inzet en steun van al onze brandweerlieden is onmisbaar voor een goede en veilige brandweerzorg voor nu, maar ook voor onze toekomst”.

Brandweerposten zijn verankerd in de samenleving
Het algemeen bestuur heeft nieuwe uitgangspunten vastgesteld, waar de burgemeester van de gemeente Koggenland zich helemaal in kan vinden. Zo staat in de uitgangspunten dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil blijven vasthouden aan de huidige fijnmazige organisatie. Ook erkent Bonsen dat het belangrijk is om de komende jaren de basis te versterken. Daarbij gaat het om de paraatheid door posten te helpen bij het werven van voldoende vrijwilligers en denken in oplossingen als die vrijwilligers er niet zijn. Er moet geïnvesteerd worden in de geoefendheid. Burgemeester Bonsen heeft de afgelopen periode veel aandacht gevraagd voor het belang van de vrijwillige brandweerposten voor de lokale samenleving, vooral op het platteland. De burgemeester juicht het dan ook toe dat de verbinding van brandweervrijwilligers wordt versterkt om zo de omgeving veiliger te maken, door naast incidentbestrijding ook in te zetten op brandveiligheid.


Burgemeester Monique Bonsen heeft gemerkt dat de brandweervrijwilligers in Koggenland zeer gemotiveerd zijn om de toekomst samen invulling te geven. “Ik ben ontzettend trots op al onze brandweervrijwilligers. Met dit positieve besluit blijft ons lokale netwerk van brandweerposten bestaan als uitgangspunt. De gemeente Koggenland zal zich samen met alle betrokkenen ten volste (blijven) inzetten voor het mogelijk maken van een toekomstbestendige brandweer in Koggenland”.