DE GOORN - De gemeente verwacht vanaf 2022 een begrotingstekort en moet daarom gaan bezuinigen. Inwoners kunnen meedenken over de invulling van deze bezuinigingen, door deel te nemen aan het inwonerpanel ‘Koggenland spreekt’.


Achterblijvende inkomsten
“De bezuinigingen vormen momenteel een belangrijk thema in onze gemeente,” zegt wethouder Jan Houtenbos. “Voor 2022 en de daaropvolgende jaren verwachten wij een begrotingstekort. Dat tekort wordt onder meer veroorzaakt door achterblijvende inkomsten van de Rijksoverheid, voor taken die de gemeente uitvoert.” Ongeveer twee derde van de gemeenten in Nederland kampt met hetzelfde probleem. Het huishoudboekje van de gemeente laat vanaf het jaar 2022 een tekort zien van ongeveer € 2 miljoen op een begroting van in totaal € 68 miljoen.

De gemeente Koggenland moet daarom vanaf 2022 gaan bezuinigen, of maatregelen nemen om de inkomsten te verhogen. Houtenbos: “Dat betekent dat de gemeenteraad keuzes moet maken. Daarbij is de mening van onze inwoners erg belangrijk. Wat vinden onze inwoners belangrijke taken van de gemeente? En hebben zij zelf ideeën voor bezuinigingen of inkomstenverhogingen, waar de gemeenteraad rekening mee kan houden?”

Koggenland Spreekt
Leden van ‘Koggenland Spreekt’ krijgen vier keer per jaar een vragenlijst toegestuurd. Dat kan via de mail of per post. Per vragenlijst kunnen deelnemers bepalen of zij wel of niet meedoen. Door hun mening te delen kunnen de panelleden invloed uitoefenen op hun leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via www.koggenlandspreekt.nl of bellen naar (0575) 76 02 27.

Vragenlijst bezuinigingen
Inwoners kunnen ook de vragenlijst over bezuinigingen invullen, zonder deel te nemen aan het panel. Deze vragenlijst is te vinden op www.movemtem.nl/koggenland. Reageren kan tot en met 3 januari 2021.