KOGGENLAND - Eind februari ontvangen de inwoners van Koggenland de aanslag gemeentelijke belastingen. De woonlasten stijgen dit jaar met gemiddeld 6,5 procent. Deze stijging wordt veroorzaakt door een verhoging van de afvalstoffenheffing. Ondanks de stijging zijn de woonlasten in Koggenland nog steeds de laagste in de regio.


Uitruil OZB en rioolheffing

Het aanslagbiljet is opgebouwd uit meerdere belastingen. In veel gevallen zijn dat de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De OZB, die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van een woning, stijgt met gemiddeld 14,4 procent. Dit is grotendeels het gevolg van de uitruil met de rioolheffing. De rioolheffing wordt met 28,2 procent verlaagd na uitruil met de OZB. Uitruil OZB/rioolheffing houdt in dat de opbrengst OZB met € 500.000 wordt verhoogd en de opbrengst rioolheffing met hetzelfde bedrag wordt verlaagd. Dit leidt tot een gunstigere begrotingsresultaat en heeft nauwelijks invloed op het totaal van uw woonlasten.

Afvalstoffenheffing

Voor de verwerking van het afval in Koggenland betaalt de gemeente 21 procent btw aan afvalverwerkingsbedrijf HVC. Voorheen werd slechts 6,3 procent btw doorberekend aan de inwoners van de gemeente. Met ingang van 2022 wordt het volledige btw-bedrag aan de inwoners doorberekend in de gemeentelijke belastingen. Daarnaast stijgt de afvalstoffenheffing als gevolg van extra maatregelen die worden genomen voor het beter inzamelen en scheiden van afval. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van extra glasbakken en het verruimen van de sluitingstijd van het afvalbrengstation.

Gebruiksoppervlakte

De WOZ-waarde van woningen wordt vanaf dit jaar vastgesteld aan de hand van de gebruiksoppervlakte. Per 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht de gebruiksoppervlakte te registreren en te gebruiken bij de taxatie van woningen. Dit betekent dat woningen niet meer worden gewaardeerd op basis van de inhoud. De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters dat gebruikt kan worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. Aangebouwde delen die dicht zijn, zoals een garage, berging, erker, aanbouw of dakkapel, horen ook bij de gebruiksoppervlakte. Als een woning meer dan één woonlaag heeft, wordt het aantal vierkante meters van alle woonlagen bij elkaar opgeteld. De gebruiksoppervlakte van woningen kan worden geraadpleegd via www.bagviewer.kadaster.nl of www.wozwaardeloket.nl.

WOZ te hoog?

De aanslag gemeentelijke belastingen wordt eind februari via de post óf via MijnOverheid verzonden. Op het aanslagbiljet staat de WOZ-waarde vermeld. Vindt u toch dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Neem dan telefonisch contact op via (0229) 54 83 14 of stuur een mail naar belastingen@koggenland.nl.